Ohnišov
OHNIŠOV - www.ohnisov.cz

Ohnišov je podhorská obec, rozprostírající se na úpatí Orlických hor. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1360, v níž se uvádí, že Ohnišov náleží pod kostel Zákraví. Původ názvu obce bývá odvozován od strážních ohňů, které měli zdejší obyvatelé rozdělávat v případě přibližování nepřátelských oddílů od zemské hranice. Obec má dvě dominantní stavby. První z nich, na kterou jsou snad všichni Ohnišováci pyšní, je místní Masarykova škola, kterou navrhl architekt Freiwald a roku 1932 byla postavena nákladem 1 milionu korun. Druhou stavbou je místní kostel sv. Cyrila a Metoděje, ten je majetkem obce, neboť si jej místní občané ze svých sbírek postavili koncem 19. století sami. K rodákům obce patří spisovatelka Pavla Buzková, která ve svých dílech čerpala hodně látky ze zdejšího regionu, pochována je na místním hřbitově.

Obce regionu


Poznejte krásy našeho regionu