Rohenice
ROHENICE - www.rohenice.cz

Pověst nám říká, že obec založil kníže Rohan, jenž vlastnil zámek–tvrz, který stával v místech, kde dnes stojí dům s číslem popisným 15. Jméno obec pravděpodobně získala po svém zakladateli. Obec se táhne od jihu k severu a většina domů se rozkládá podél silnice vedoucí od Českého Meziříčí k Slavětínu. Dominantou obce je dřevěná zvonice se zkosenými nárožími v přízemí a užším bedněným patrem, vybudovaná pravděpodobně ve druhé polovině 16. století. Trámy na zvonici pocházejí z lesa Tůří. Za zhlédnutí stojí také filiální kostel sv. Jana Křtitele ze 14. století, kde se nalézá vzácný pozdně gotický křídlový oltář z r. 1533. Dalšími cennými památkami jsou socha sv. Jana Nepomuckého, klasicistní statek z r. 1855 a dva kamenné kříže.

Obce regionu


Poznejte krásy našeho regionu