Borová

Historie obce začíná na nejvyšším kopci — Strážnici (691 m n. m.). Její důležitost byla ve starých dobách značná. Již za vlády Přemysla Otakara I. a II. obsadili tuto pohraniční krajinu českého koutku kladského Charvaté, aby tento pomezní úsek strážili. První písemná zmínka o obci je z r. 1445 v Náchodské pamětní knize, další zmínka je o 100 let mladší, a to v deskách zemských, kde se obec připomíná jako ves Borowey, patřící k náchodskému panství. Jméno Borová pravděpodobně nevzniklo jako ves založená v borovém lese, ale jako ves či statek nějakého Bora.
Významné místo si obec v novodobých dějinách získala v letech 1935–38, tehdy se Borová stala jedním z klíčových míst v systému opevnění československých hranic. V obci se nachází pět objektů těžkého opevnění z této doby. V současnosti má obec asi 195 obyvatel, což je nejmenší počet v psané historii. Domů je zde 133, z nichž 68 slouží k rekreačním účelům.

Obce regionu


Poznejte krásy našeho regionu