Bohuslavice
BOHUSLAVICE NAD METUJÍ - www.bohuslavice.com

První zmínka o Bohuslavicích pochází z r. 1361. To ještě Bohuslavice patřily pod město Dobruška. Ještě dnes, procházíme-li naší obcí, dýchne na nás kouzlo starých časů v podobě katolického kostela sv. Mikuláše, původem ze 13. století, který nám připomene dobu gotickou. Velká zvonice vedle kostela je památníkem doby husitské. K dalším památkám patří katolická fara, kde žil J. K. Rojek — zdejší farář, velký vlastenec a český buditel, a rovněž stará evangelická škola. Ke starým památkám patří i sochy sv. Václava před zmíněným kostelem a Panny Marie v parku uprostřed obce, na ostrůvku Věžiště pak sv. Jan.
V Bohuslavicích najdeme kaskádu rybníků z přelomu 14. a 15. století, kde se kdysi chovali kapři. V katastru obce se nachází i přírodní rezervace Zbytka, roste zde vzácná chráněná květena, která je ojedinělá v celých severovýchodních Čechách.

Obce regionu


Poznejte krásy našeho regionu