Přibyslav

Obec Přibyslav je malebná vesnička, postavená na táhlém kopci v nadmořské výšce 500 m. Zčásti je obklopena lesy s nádherným výhledem do kraje až 80 km daleko. Je vzdálena 3 km od Nového Města nad Metují a 6 km od Náchoda. V současnosti zde žije 168 obyvatel v šedesáti rodinných domcích. Kdy byla obec založena, nedá se přesně určit, ale některé zprávy říkají, že zde v 11. století stály chalupy. První zmínka o kulturním životě v obci se váže ke knihovně, která byla založena v roce 1836. Od roku 1919 se v obci hrálo ochotnické divadlo, které se stalo hlavní součástí kultury. Činnost ochotníků přerušila válka a na tradici se již nenavázalo. Za zmínku stojí také fakt, že se v obci narodilo několik osobností, které svým významem překročili nejen hranice obce, ale i širšího regionu. Z podnikatelské sféry to byli továrníci Antonín a Stanislav Holubcovi, ze sféry vojenské pak např. armádní generál Antonín Rada a generálmajor JUDr. Václav Rousek. Nejstarším a dosud aktivním spolkem v obci je Sbor dobrovolných hasičů. Ten má soutěžní družstva mužů, žen, starších i mladších žáků a od roku 1993 pořádá vlastní soutěž „Přibyslavský pohár“, na kterou se sjíždí řada sborů z okolí. Hasiči jsou také pořadatelem tradičního posvícenského „Stínání kohoutů“. Tato akce je proslavena v širokém okolí. Veškeré společenské a kulturní akce jsou pořádány v místním hostinci, který prošel mnoha rekonstrukcemi a je připraven přivítat domácí i turisty. V obci funguje obecní prodejna smíšeným zbožím, koupaliště a menší víceúčelové hřiště.

Obce regionu


Poznejte krásy našeho regionu