Mezilesí
MEZILESÍ - www.mezilesi.cz

Ves Mezilesí je poprvé uváděna v roce 1403. Tehdy patří ještě ke Krčínu, ale již o půl století později k městu Náchod. Tehdy má 11 usedlostí, z nichž tři jsou velké statky, dvě menší zemědělské usedlosti. Po skončení 30 leté války je v roce 1654 v obci evidováno 17 usedlostí. Polovinu z nich ale tvoří bezzemci pracující za mzdu u sedláků, či jako horníci při těžbě železné rudy. Konec nevýnosné těžby a málo výnosné podhorské zemědělství přinutilo obyvatele hledat si nový zdroj obživy. Roku 1757 je ve vsi evidováno již 10 tkalců. V roce 1943 je pak dřevěný či mechanický stav v každé domácnosti. Zalidnění vesnice dosáhlo maxima roku 1869, kdy bylo při sčítání lidu napočítáno 550 obyvatel. Díky feudálním poměrům v minulosti a dělení původních velkých statků mezi dědice po dobu mnoha generací dochází k zániku těchto velkých celků a ke vzniku mnoha drobných zemědělských usedlostí se stejnými příjmeními. Ze statku č. 6 se rozmnožuje příjmení Holý, z č. 12 Linhart, z č. 31 Škoda, z č. 37 Suchánek a z č. 27 Drašnar. Jejich potomci zde žijí dodnes, přestože obec čítá pouze již okolo 200 obyvatel.

Obce regionu


Poznejte krásy našeho regionu