Janov

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1544 a do roku 1848 je součástí opočenského panství. Součástí obce je od roku 1960 ves Tis. Okolo Janova a Tisu je krásná krajina, údolí řeky Olešenky lemované lesnatými svahy, návrší s unikátní vyhlídkou do širokého okolí, intimní údolí potočních niv s pozoruhodnou květenou a dochované soubory horských chalup vytvářejí řadu estetických scenérií. Jedná se především o soubory roubených domů českého pohraničí a zděných statků z počátku 19. století. V obci bývalo několik sedláků, rolníci, v každém domě alespoň jeden zedník, po večerech si místní přivydělávali tkalcovinou. V Janově bylo v roce 1894 devadesát čtyři stavů. V roce 1947 bylo založeno tkalcovské družstvo Jantex (od roku 1950 Drutka), poslední stav zde byl až do roku 1970. Vybavenost obyvatel tvoří budova Obecního úřadu s veřejnou knihovnou a kaple sv. Josefa.

Obce regionu


Poznejte krásy našeho regionu