Dokumenty roční uzávěrky 2023
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Přehled o peněžních tocích 2023
Přehled o změnách kapitálu 2023
Příloha 2023
Rozvaha 2023
Výkaz zisku a ztráty 2023
Závěrečný účet 2023 schváleno
Zpráva o kontrole hospodaření 2023

Dokumenty 2023
 Rozpočet 2024 – schváleno
 Střednědobý výhled 2025–2026 – schváleno
Návrh rozpočtu 2024
Střednědobý výhled 2025-2026 (návrh)
Rozpočtové opatření 1/2023
 Rozpočtové opatření 2/2023
 
 

Dokumenty roční uzávěrky 2022
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Přehled o peněžních tocích 2022
Přehled o změnách kapitálu 2022
Příloha 2022
Rozvaha 2022
Výkaz zisku a ztráty 2022
Závěrečný účet 2022 schváleno
Zpráva o kontrole hospodaření 2022

Dokumenty 2022
Rozpočet 2023 schválený
 Střednědobý výhled 2024, 2025 schválený
Rozpočtové opatření 2022 
 
 
 

Dokumenty roční uzávěrky 2021
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Přehled o peněžních tocích 2021
Přehled o změnách kapitálu 2021
Příloha 2021
Rozvaha 2021
Výkaz zisku a ztráty 2021
Závěrečný účet 2021 schváleno
Zpráva o kontrole hospodaření 2021

Dokumenty svazku 2021
DSO Region Novoměstsko rozpočet 2022

 DSO RN střednědobý výhled 2023_2024


Poznejte krásy našeho regionu