Bohdašín
BOHDAŠÍN - www.bohdasin.cz

Bohdašín je nevelkou podhorskou obcí ležící při silnici z Dobrušky na Nový Hrádek. K obci náležejí osady Bydlo, Vanovka a poutní místo Rokole. První písemná zmínka o obci Bohdašín je z roku 1534. V roce 1822 si Bohdašín pořídil svůj první zvon. V roce 1829 začíná v obci domácí ruční tkalcování. V roce 1963 končí vyučování v jednotřídní místní škole. Dnes je v budově školy truhlářská dílna a v podkroví jsou 4 malometrážní byty. K 31. 3. 2004 má Bohdašín se svými osadami celkem 233 trvale přihlášených obyvatel. Je to mladá obec, kde dnes žije 26 dětí do 10 let. Stavějí se zde nové domy, rekonstruují stará stavení a chalupáři svědomitě udržují staré dřevěnky, tak charakteristické pro zdejší kraj. Pracuje zde truhlářská dílna, autoopravna, zámečnická výrobna a řada samostatných živnostníků. Je zde i sportovní letiště pro ultra lehká letadla a motorová rogala. Místní Sbor dobrovolných hasičů mimo to, že provádí profesionálně svou práci, tak je hybatelem kulturního a společenského života v obci.

Obce regionu


Poznejte krásy našeho regionu