titul1
Dobrovolný svazek obcí

Region Novoměstsko sdružuje zhruba tři desítky obcí v krajině, která se zvedá z rovinaté nížiny, od přírodního zrcadla nádrže Rozkoš, k jednomu z nejvyšších vrcholů Orlických hor, Vrchmezí.

Terén uzemí se zdvihá od tak řečeného vnitrozemského moře, vodního díla Rozkoš, až k vrcholům příjemných hor, umožňujícím přechod do sousedního Polska. Umělé jezero Rozkoš skýtá příležitost ke koupání ve volné přírodě,s tejně jako i výborné podmínky pro jachting a rybaření.

V údolní nivě řeky Metuje se zachovala pozoruhodná vodohospodářská díla, důmyslný systém kanálů, sloužící k zavlažování luk – nejen v Holandsku může voda téct přes most. To vše doplňuje linie opevnění, která je na mnohých místech přístupná.

V obecné rovině je tento svazek obcí založen za účelem podpory vzájemné spolupráce v oblastech hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje. Cílem svazku je také napomoci v širším ekonomicky spolupracujícím prostoru celkové prosperitě zakládajících obcí a jejich obyvatel.

Obce regionu


Poznejte krásy našeho regionu