Slavětín n. Met.
SLAVĚTÍN NAD METUJÍ - www.slavetinnadmetuji.cz

První písemné zprávy o obci jsou z roku 1495. Obec se nachází v údolí řeky Metuje a v současné době zde žije 235 obyvatel. V budově bývalé školy sídlí obecní úřad a knihovna. Postupné snižování počtu obyvatel, způsobené nedostatkem vhodných pracovních příležitostí se projevuje nepříznivě i v dostupnosti služeb přímo v obci. Působí zde středisko živočišné výroby, dále tři soukromé zemědělské farmy, z toho jedna zaměřená na chov jelenů evropských (stádo asi 200 kusů). V roce 2006 byl uveden do provozu rodinný penzion s ubytovací kapacitou 16 lůžek s možností stravování. Občerstvení v obci zajišťuje soukromý obchod, pivnice a pohostinství. Zaměstnanost částečně poskytuje truhlářství, pila, několik živnostníků v oblasti služeb a malá vodní elektrárna, která je funkční historickou kuriozitou. Mezi zajímavosti lze zařadit i nové koryto řeky Metuje, vybudované zajatci v době 1. světové války. Na více jak stoletou tradici dobrovolného hasičstva navázal po několikaleté přestávce v roce 2000 obnovený Sbor dobrovolných hasičů, který v roce 2007 slaví 125 let od svého založení. V roce 2004 obec vybudovala s finanční podporou Královéhradeckého kraje nové víceúčelové hřiště se sociálním zázemím v areálu Obecního úřadu, které občané využívají k tenisovým a volejbalovým turnajům. Svoji činnost zde vyvíjí také oddíl stolního tenisu SK Sokol.

Obce regionu


Poznejte krásy našeho regionu