Studnice

Místní jméno Studnice se odvozuje od studny s pramenitou vodou uprostřed obce. První zmínka o středověké tvrzi pochází z roku 1438, tehdy byl majitelem Jan Straka z Nedabylic, věrný stoupenec husitů. Historická budova tvrze byla roku 1789 přestavěna na faru, v níž pobýval kněz a historik J. M. Ludvík. V roce 1975 ji od církevního úřadu koupila paní Jarmila Hassan Abdel Wahab, která se snažila tvrz zachránit. Tvrz je od roku 1998 ve vlastnictví obce Studnice a po rekonstrukci zde od r. 2000 sídlí obecní úřad, knihovna s internetem, kancelář „Svazku obcí 1886“ a v půdních prostorách mateřské centrum Vydrýsek.
Obec Studnice je tvořena částmi Bakov, Řešetova Lhota, Starkoč, Studnice, Třtice, Všeliby a Zblov. Celé území zaujímá plochu 1050 hektarů, žije zde tisíc obyvatel. O tom, že život v obci jde správným směrem, svědčí výborné umístění v regionální a celorepublikové soutěži „Vesnice roku“ v letech 1997–99, 2003 a 2005. Studnice se zajímá o spolupráci s okolními obcemi a byla také iniciátorem vzniku mikroregionu „Svazku obcí 1866“ i vyznačení cyklotrasy „Okruh Boženy Němcové“.

Obce regionu


Poznejte krásy našeho regionu