Krajina NovoměstskaNové Město od VýrovaPohled z Nového Města k RozkošiKrajina NovoměstskaPodpora svazku

Podpora svazku

Činnost DSO Region Novoměstsko je spolufinancována Královéhradeckým krajem v rámci projektu Profesionalizace DSO Region Novoměstsko.

Projekty svazku
Svazek obcí DSO Novoměstsko byl založen za účelem podpory hospodářsko-sociálního a kulturního rozvoje. Jeho předmětem činnosti je rozvoj členských obcí svazku s cílem napomoci celkovému rozvoji a prosperitě regionu a jeho obyvatel.

 

Evropské projekty


Pojď si k nám odpočinout, registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001441

informace a  aktivity mikroprojektu:

Projekt je zaměřen na infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu. Prostřednictvím vytvoření nových odpočinkových míst na území DSO Region Novoměstsko dojde k zatraktivnění turistických tras. Odpočinková místa jsou důležitá zejména pro cílové skupiny se speciálními potřebami - rodiny s dětmi, senioři a tělesně postižení, které si potřebují při procházkách odpočinout.

Konkrétně bude na území členských obcí DSO Region Novoměstsko vytvořeno 24 odpočinkových míst , které se budou skládat ze zastřešeného stolu s lavicemi, stojanu na kola, odpadkového koše a na dřevěnou konstrukci posezení bude umístěna plastová informační cedule do velikosti 0,6 m2. Odpočinková místa budou umístěna v obcích Bačetín, Bohdašín, Bohuslavice nad Metují, Borová, Česká Čermná, České Meziříčí, Chlístov, Janov, Jestřebí, Králova Lhota, Nahořany, Nové Město nad Metují, Nový Hrádek, Ohnišov, Olešnice v Orlických horách, Pohoří, Provodov-Šonov, Přibyslav, Rohenice, Slavětín nad Metují, Sněžné, Studnice, Vysokov, Vršovka.

MAPA UMÍSTĚNÍ ODPOČINKOVÝCH MÍST – ke stažení

loga projektu

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

V rámci projektu byly vytvořeny nové produkty cestovního ruchu. Propagační materiály (brožura o regionu, panoramatické mapy a panoramatické pohlednice) vytvořené během realizace projektu byly distribuovány mezi turisty prostřednictvím jednotlivých členských obcí DSO, informačními centry či veletrhy cestovního ruchu.

Na veletrzích je DSO Region Novoměstsko prezentován samostatně či společně s městem Nové Město nad Metují nebo sdružením Branka o. p. s.

DSO Region Novoměstsko získal díky realizaci tohoto projektu vlastní internetové stránky www.novomestskonadmetuji.cz.

Projekt byl realizován protřednictvím Společného regionálního operačního programu letech 2006-2007. Celkové výdaje akce činily cca 950.000,- kč.

pozvanka do regionu

Krajské projekty


Profesionalizace DSO Region Novoměstsko 2023, číslo projektu: 23RRD02-0033

Popis realizace projektu:

Finanční prostředky získané díky realizaci tohoto projektu napomohly profesionalizovat řízení Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko a podpořit jeho činnost. Cílem projektu bylo zajištění činností pro členské obce Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko. Náplní projektu byla úhrada nákladů na propagační materiály, manažera svazku, vedení účetnictví, ekonoma a na aktualizaci webových stránek http://www.novomestskonadmetuji.cz/. Výše schválené dotace činí 90 000,- Kč.

Harmonogram projektu byl dodržen.


 

 

  kraj logoRealizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Profesionalizace DSO Region Novoměstsko 2022, číslo projektu: 22RRD02-0031

Realizace projektu napomohla profesionalizovat řízení Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko a podpořila jeho činnost. Cílem projektu bylo zajištění činností pro členské obce Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko. Náplní projektu byla úhrada nákladů na propagační materiály, manažera svazku, vedení účetnictví, ekonoma a na aktualizaci webových stránek. Výše schválené dotace činí 77 000,- Kč.


 

 

  kraj logoProjekt je spolufinancován Královéhradeckým krajem.

Profesionalizace DSO Region Novoměstsko 20221, číslo projektu: 21RRD02-0025

Cílem projektu je zajištění profesionálního servisu pro Dobrovolný svazek obcí Regionu Novoměstsko. Náplní projektu bude úhrada nákladů na vytvoření nových internetových stránek svazku, dále na manažera svazku, na účetní, ekonoma. Výše schválené dotace činí 82.000 Kč.

 

 

  kraj logoProjekt byl realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Profesionalizace DSO Region Novoměstsko 2020, číslo projektu: 20RRD02-0008

Realizace projektu podpoří činnost  a pomůže profesionalizovat řízení Dobrovolného svazku obcí Regionu Novoměstsko. Cílem projektu je zajištění profesionálního servisu pro Dobrovolný svazek obcí Regionu Novoměstsko. Náplní projektu proto bude úhrada nákladů na manažera svazku, na vedení účetnictví, na ekonoma, na aktualizaci webových stránek a na náklady spojené s provozem kanceláře. Výše schválené dotace činí 55.000 Kč.

 

 

  kraj logoProjekt byl realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Profesionalizace DSO Region Novoměstsko 2019, číslo projektu: 19RRD02-0027

Realizace projektu podpoří činnost  a pomůže profesionalizovat řízení Dobrovolného svazku obcí Regionu Novoměstsko. Cílem projektu je zajištění profesionálního servisu pro Dobrovolný svazek obcí Regionu Novoměstsko. Náplní projektu proto bude úhrada nákladů na manažera svazku, na vedení účetnictví, na rozpočtáře, na aktualizaci webových stránek a na náklady spojené s provozem kanceláře. Výše schválené dotace činí 61.000 Kč.

 

kraj logoProjekt byl realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Profesionalizace DSO Region Novoměstsko 2018, číslo projektu: 18RRD02-0002

Realizace projektu podpoří činnost  a pomůže profesionalizovat řízení Dobrovolného svazku obcí Regionu Novoměstsko. Cílem projektu je zajištění profesionálního servisu pro Dobrovolný svazek obcí Regionu Novoměstsko. Náplní projektu proto bude úhrada nákladů na manažera svazku, na vedení účetnictví, na rozpočtáře, na aktualizaci webových stránek a na náklady spojené s provozem kanceláře. Výše schválené dotace činí 61.900 Kč.

 

 

  kraj logoProjekt byl realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Poznejte krásy našeho regionu