Skip to content

Pojď jsi k nám odpočinout

Dobrovolný svazek obcí Region “Novoměstsko“ „Pojď si k nám odpočinout“ CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001441

 

informace o mikroprojektu:

Projekt je zaměřen na infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu. Prostřednictvím vytvoření nových odpočinkových míst na území DSO Region Novoměstsko dojde k zatraktivnění turistických tras. Odpočinková místa jsou důležitá zejména pro cílové skupiny se speciálními potřebami - rodiny s dětmi, senioři a tělesně postižení, které si potřebují při procházkách odpočinout.

aktivity mikroprojektu:

Vybudování odpočinkových míst - v rámci projektu bude na území členských obcí DSO Region Novoměstsko vytvořeno 24 odpočinkových míst, které se budou skládat ze zastřešeného stolu s lavicemi, stojanu na kola, odpadkového koše a na dřevěnou konstrukci posezení bude umístěna plastová informační cedule do velikosti 0,6 m2.

MAPA UMÍSTĚNÍ ODPOČINKOVÝCH MÍST – ke stažení

loga projektu

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

 

Publicita projektu

Tato webové doména, webhosting a údržba webových stránek je součástí projektu Podpora Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko.

kkraj logo

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.