Skip to content

2018

Profesionalizace DSO Region Novoměstsko 2018, číslo projektu: 18RRD02-0002

Realizace projektu podpoří činnost  a pomůže profesionalizovat řízení Dobrovolného svazku obcí Regionu Novoměstsko. Cílem projektu je zajištění profesionálního servisu pro Dobrovolný svazek obcí Regionu Novoměstsko. Náplní projektu proto bude úhrada nákladů na manažera svazku, na vedení účetnictví, na rozpočtáře, na aktualizaci webových stránek a na náklady spojené s provozem kanceláře. Výše schválené dotace činí 61.900 Kč.

Projekty byly spolufinancovány Královéhradeckým krajem. 

 

 

 

kraj logoProjekt byl realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

 

 

 

Publicita projektu

Tato webové doména, webhosting a údržba webových stránek je součástí projektu Podpora Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko.

kkraj logo

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.