Skip to content

2014

Dovybavení obcí a zvýšení bezpečnosti v DSO Region Novoměstsko, číslo projektu: 14POV03-0010

Cílem projektu je několik a patří mezi ně zejména záměr zkvalitnit materiální základnu na pořádání kulturních akcí jednotlivých obcí a současně přispět ke zvýšení bezpečnosti obyvatel. V rámci projektu Svazek pořídil nové nůžkové a party stany, stan hexagon a opláštění, ozvučení, pivní sety, lavičky, fotopasti a IP kamery. Celkové výdaje projektu činí 604 809 Kč, výše schválené dotace je 300.000 Kč.

 

Podpora Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko, číslo projektu:  14RRD02-0004

Realizace projektu podpoří činnost  a pomůže profesionalizovat řízení Dobrovolného svazku obcí Regionu Novoměstsko. Cílem projektu je zajištění profesionálního servisu pro Dobrovolný svazek obcí Regionu Novoměstsko. Náplní projektu proto bude úhrada nákladů na manažera svazku, na vedení účetnictví, na rozpočtáře, na aktualizaci webových stránek a na náklady spojené s provozem kanceláře. Výše schválené dotace činí 55.000 Kč.

 

kraj logoProjekt byl realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

 

Publicita projektu

Tato webové doména, webhosting a údržba webových stránek je součástí projektu Podpora Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko.

kkraj logo

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.