Skip to content

2013

Dovybavení obcí v DSO Regionu Novoměstsko

Cílem projektu bylo zkvalitnit materiální základnu jednotlivých obcí a zvelebit území svazku jako celek. Na vybraných místech členských obcí byly doplněny odstavné plochy kontjenery na separovaný odpad, díle byly pořízeny vhodné venkovní doplňky (lavičky, stoly, koše, nádoby na posyp apod.). Další součástí byla podpora reprezentace obcí pomocí info tabulí a dataprojektorů, což napomohlo během důležitých jednání v obci či během spolkových a kulturních aktivit. Celkové výdaje projekt dosáhly 540.297 Kč. Projekt byl realizován v rámci Programu obnovy venkova – dotační titul 3.

Podpora Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko

Cílem projektu bylo zajistit profesionální služby pro Regionu Novoměstsko a zvýšit informovanosti jednotlivých členských obcí. Projekt tedy řešil úhradu nákladů na manažera svazku, na vedení účetní agendy a na údržbu a aktualizaci webových stránek.

Projekty byly spolufinancovány Královéhradeckým krajem.

kraj logoProjekt byl realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

 

Publicita projektu

Tato webové doména, webhosting a údržba webových stránek je součástí projektu Podpora Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko.

kkraj logo

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.