Skip to content

2011

Nákup drobné techniky na údržbu veřejných prostranství v obcích DSO Regionu Novoměstsko – bedny na posypový materiál

Cílem projektu bylo pořízení drobné techniky (mulčovač, sněžná fréza, fukar) a beden na posypový materiál, které by sloužili v dotčených obcích k efektivnějšímu zabezpečení úklidu a celkové údržby na veřejných prostranstvích. Žádost byla ovšem schválena za podmínky použití finančních prostředků pouze na nákup beden na posypový materiál.

Došlo tedy k pořízení celkem 47 ks nádob na zimní posyp SBA 220. Díky navýšení dotace došlo následně ještě k nákupu posypové materiálu (soli) pro všechny obce svazku DSO RN. Celkové výdaje projekt dosáhly 284.110 Kč. Projekt byl realizován v rámci Programu obnovy venkova – dotační titul 3.

Profesionalizace Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko

Cílem projektu byla profesionalizace Svazku obcí Regionu Novoměstsko a zvýšení informovanosti jednotlivých členských obcí. Projekt řešil úhradu nákladů na manažera svazku, vedení účetní agendy a údržbu webových stránek.

Projekty byly spolufinancovány Královéhradeckým krajem.

kraj logo

 

Publicita projektu

Tato webové doména, webhosting a údržba webových stránek je součástí projektu Podpora Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko.

kkraj logo

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.