Skip to content

2010

Podpora bezpěčnosti v obcích DSO Region Novoměstsko

V rámci projektu bylo zakoupeno 14 ks informačních panelů pro měření rychlosti vozidel GEM CDU 2605 Light včetně instalace do vybraných obcí - Ohnišov (1x), Nové Město nad Metují (2x), České Meziříčí (2x), Pohoří (2x), Val (1x), Studnice (1x), Králova Lhota (1x), Provodov – Šonov (1x), Slavětín (1x), Nový Hrádek (1x), Janov (1x).

Realizace projektu přispěla ke zlepšení ukázněnosti řidičů, čím došlo ke zvýšení ochrany majetku a osob v daných obcích, a tím i na území DSO Regionu Novoměstsko. Celkové výdaje projektu činily 648.317 Kč. Projekt byl realizován v rámci Programu obnovy venkova – dotační titul 3.

Profesionalizace Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko

Cílem projektu byla profesionalizace Svazku obcí Regionu Novoměstsko a zvýšení informovanosti jednotlivých členských obcí. Projekt řešil úhradu nákladů na manažera svazku, vedení účetní agendy a údržbu webových stránek.

Projekty byly spolufinancovány Královéhradeckým krajem.

kraj logo

 

Publicita projektu

Tato webové doména, webhosting a údržba webových stránek je součástí projektu Podpora Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko.

kkraj logo

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.