Skip to content

2009

Dovybavení veřejných ploch v obcích DSO Region Novoměstsko

Cílem projektu bylo postupné odstraňování nedostatků veřejných ploch v obcích DSO Regionu Novoměstsko. V rámci neinvestiční části projektu byly nakoupeny pro členské obce tyto prvky - koše, plastové nádoby, lavičky, květináče, stojany na kola, venkovní vitríny, info tabule, herní a sportovní prvky, venkovní lavice a stoly. V rámci investiční části projektu byly nakoupeny dvě dětská hřiště. Celkové výdaje projektu činily 660.602 Kč. Projekt byl realizován v rámci Programu obnovy venkova – dotační titul 3.

Profesionalizace Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko

Cílem projektu byla profesionalizace Svazku obcí Regionu Novoměstsko a zvýšení informovanosti jednotlivých členských obcí. Projek řešil úhradu nákladů na manžera svazku, vedení účetní agendy a údržbu webových stránek.

Projekty byly spolufinancovány Královéhradeckým krajem.

kraj logo

 

Publicita projektu

Tato webové doména, webhosting a údržba webových stránek je součástí projektu Podpora Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko.

kkraj logo

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.