Skip to content

Propagace cykloturistiky v DSO Regionu Novoměstsko, CZ.3.22/3.3.02/13.03755

Projekt představuje jednu z prvních společných aktivit, kterými se snaží Dobrovolný svazek obcí Region Novoměstko započít partnerskou spolupráci s městem Duszniky-Zdrój.

Cílem projektu je zkvalitnit turistické možnosti v mimozimním období s důrazem na stále více mezi lidmi oblíbenou cykloturistiku. Tohoto cíle bude dosaženo vytištěním nového turistického produktu přeshraničního charakteru – cyklo mapy v nákladu 10 000 ks (CZ, PL, AJ, NE).

Celý region Novoměstka zahrnuje téměř 30 obcí a v blízkosti se nachází jak část Orlických hor, známé Babiččino údolí, Peklo či přehrada Rozkoš, půjde tak mapu zabírající značné území Královéhradeckého kraje a přilehlé území polského partnera.

Projekt je realizován v letech 2014-2015. Celkové výdaje projektu dosáhnout cca 490.000 Kč. Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednitvím Euoregionu Glacensis.

cz pl logo

 

Publicita projektu

Tato webové doména, webhosting a údržba webových stránek je součástí projektu Podpora Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko.

kkraj logo

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.