Skip to content

Pozvánka do Regionu Novoměstsko, CZ.04.1.05/4.1.15.3/4286

V rámci projektu byly vytvořeny nové produkty cestovního ruchu. Propagační materiály (brožura o regionu, panoramatické mapy a panoramatické pohlednice) vytvořené během realizace projektu byly distribuovány mezi turisty prostřednictvím jednotlivých členských obcí DSO, informačními centry či veletrhy cestovního ruchu.

Na veletrzích je DSO Region Novoměstsko prezentován samostatně či společně s městem Nové Město nad Metují nebo sdružením Branka o. p. s.

DSO Region Novoměstsko získal díky realizaci tohoto projektu vlastní internetové stránky www.novomestskonadmetuji.cz.

Projekt byl realizován protřednictvím Společného regionálního operačního programu letech 2006-2007. Celkové výdaje akce činily cca 950.000,- kč.

pozvanka do regionu

 

Publicita projektu

Tato webové doména, webhosting a údržba webových stránek je součástí projektu Podpora Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko.

kkraj logo

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.